Hari Raya Haji

Malaysia Day

National Day

EA Round 1

Occasional Holiday (Hari Raya Puasa)

Wesak Day

BB/GB Enrolment Sunday

BB Awards’ Day

Good Friday – School Holiday

Chinese New Year Holiday