Core subjects

 • English Language
 • Bahasa Melayu
 • Mandarin
 • Mathematics
 • Science
 • Pendidikan Moral
 • Sejarah

Other subjects

 • Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Music
 • IT
 • Bible Knowledge
 • Character First